Wij zijn bereikbaar op: 0646 762 696 | info@benvbouwmeesters.nl
Bouwen in Giethoorn

Bouwen in Giethoorn

Een eigentijdse, energieneutrale of toekomstbestedige woning laten bouwen?  Of een woning in Giethoorn aanschaffen? Vaak zijn de mogelijkheden, naast de vele regeltjes, alsnog eindeloos. 

Bouwen in Giethoorn is iniatief van lokale keten partners met elk hun specialiteiten die u volledig kunnen begeleiden bij het verwerven van een woning, het laten ontwerpen / tekenen van een woning binnen de specifieke vergunning regels van Giethoorn of het (ver)bouwen van uw toekomstige of huidige woning in Giethoorn.

Wie zijn de iniatiefnemers / ketenpartners van Bouwen in Giethoorn?

Bouwen in Giethoorn is een samenwerkingsverband tussen:

- Bouwkundig ingenieursbureau B&V Bouwmeesters;
- Aannemer Bouwbedrijf P. Koppers .

       


Specialiteiten van de iniatiefnemers:


Alle drie te partijen zijn elk op hun eigen manier gespecialiseerd in de specifieke markt van Giethoorn. Zo kunnen zij u ondersteunen op de volgende gebieden:

Bouwbedrijf P. Koppers
- gespecialiseerd in verbouw van bestaande woonboerderijen welke een zeer specifieke constructie hebben, hierdoor is er vaak veel meer mogelijk dan u vooraf kunt voorstellen;
- Kennis van de grond samenstelling, zo weet u vooraf waar rekening mee gehouden dient te worden m.b.t. grondwater en funderingen;
- Daarnaast heeft Bouwbedrijf P. Koppers ook veel kennis m.b.t. nieuw bouwen in Giethoorn en zijn er goede lijnen met de overheidsinstanties;
- Tenslotte hebben zij het materieel en kennis om ook over het water te bouwen.

B&V Bouwmeesters
- Is gespecialiseerd in het verzorgen van ontwerpen voor zowel verbouw als nieuwbouw woningen / uitbreidingen / verbouwingen in Giethoorn;
- Zeer bekend met de mogelijkheden en de valkuilen binnen de geldende bestemmingsplannen en overige regelgeving;
- gespecialiseerd in het bouwen binnen het beschermde dorpsgezicht;
- zeer specifieke kennis m.b.t. duurzaam, energieneutraal, levensloopbestendig en circulair bouwen;
- en uitgebreide kennis m.b.t. bouwkosten zodat er geen plannen worden bedacht welke niet aansluiten    binnen uw budget.

Kortom Bouwen in Giethoorn is een samenwerking collectief welke u van A tot Z kunnen ontzorgen op het gebied van wonen / bouwen in Giethoorn.

Woning kopen / (ver)bouwen binnen het beschermde dorpsgezicht van Giethoorn?

Het centrum van Giethoorn valt bijna geheel onder de regelgeving van het beschermde dorpsgezicht. Hiermee wordt de uitstraling en kwaliteit van Giethoorn bewaakt. 
Het beschermde dorpsgezicht bevat daarmee ook zeer specifieke regelgeving waar bouwwerken aan dienen te voldoen.

Hierdoor wordt door veel bedrijven gedacht dat er zeer weinig mogelijk is binnen het beschermde dorpsgezicht van Giethoorn.

Maar er zijn wel degelijk genoeg mogelijkheden. Doordat de iniatiefnemers van Bouwen in Giethoorn zeer ruime ervaringen hebben met bouwen binnen dit gebied kunnen zij u uitgebreid over informeren en daarnaast u volledig ontzorgen om uw wensen te realiseren.

Grip op de bouwkosten:

Door uw plannen vooraf te vertalen in een concept tekening door B&V Bouwmeesters welke in een vrijblijvend overleg met Bouwbedrijf P. Koppers getoetst kunnen worden kunnen wij zeer snel bepalen of uw wensen haalbaar / reëel zijn zonder meteen kosten te maken.

Hiermee wordt een helder startpunt gecreëerd zodat u weet meteen weet waar u aan toe bent. 

Nieuwbouw mogelijkheden in Giethoorn?

Doordat er voor vergunningsvrije bouwwerken geen vergunning nodig is denkt men vaak dat er ook geen regels gelden. Echter ook bij vergunningsvrij bouwen moet u wel blijven voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.
Wij raden u dan ook altijd aan om een vergunningsvrije check uit te laten voeren zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er kunnen namelijk gevolgen optreden als u dit niet vooraf controleer, zoals dat er wel een vergunning nodig is of dat het plan niet gerealiseerd mocht worden met alle vervelende gevolgen vandien (in het uiterste geval het slopen van uw bouwwerken).

Beschikbare bouwkavels in Giethoorn

Wilt u graag nieuwbouwen in Giethoorn? Maar kunt u geen locatie vinden? Neem dan een vrijblijvend contact op met één van de iniatiefnemers van Bouwen in Giethoorn. 
Buiten het feit om dat zij op de hoogte zijn van de standaard beschikbare kavels in Giethoorn weten zij ook exact waar eventueel nog andere kavels vrij komen of hebben zij zelf grondposities waarop verschillende mogelijkheden zijn. Deze locaties zijn vaak niet via de reguliere paden als funda te vinden.

Recreatiewoning bouwen of verbouwen in Giethoorn

Wilt u een recreatie woning aanschaffen, bouwen of verbouwen? Voor informatie over de markt van de recreatie markt kunt u terecht bij de B&V Bouwmeesters. 
Mocht u overwegen een recreatie woning willen bouwen of verbouwen, dan kunnen B&V Bouwmeesters en Bouwbedrijf P. Koppers u exact informeren over de zeer specifiek geldende regelgeving voor recreatie woningen in Giethoorn.
Denk hierbij onderandere aan:
- uitstraling / beeld van de recreatie woning;
- maximaal oppervlakte en maximale aanbouwen of bijgebouwen;
- maximale inhoud van recreatie woningen.

Mocht u advies willen over een van bovengenoemde onderwerpen, of heeft u andere vragen , neem dan contact met ons op via de telefoon of per e-mail.

Referentiebeelden van gerealiseerde projecten:

Copyright © B&V Bouwmeesters 2023 - Gerealiseerd door ACF Bentveld Webs & Apps